Các hình thức trang trío   Bàn lễ tân
o   Khu chụp hình
o   Cổng hoa
o   Bàn tiệc
o   Lối lên sân khấu
o   Sân khấu
o   Bánh kem
o   Theo chủ đề