Các dịch vụ đi kèmo   Cho thuê âm thanh – ánh sang
o   Cho thuê máy chiếu – màn chiếu
o   Cung cấp ban nhạc
o   Cung cấp MC – ca sỹ
o   Cung cấp nhóm nhảy – múa – vũ đoàn
o   Cung cấp PG
o   Cung cấp nhân viên phục vụ
o   Cung cấp tư vấn – set up trung tâm tiệc cưới