CÁC MÓN GỎI KHAI VỊ

100%
79,000
5415
MÓN KHAI VỊ - Appertize Dishes

CHẢ GIÒ CÙ ĐẤT Cu Dat’s special spring rolls 72.000
CƠM CHÁY BÁCH HOA Deep-fried crispy rice with prawn paste 95.000
CHẢ CÁ THÁC LÁC CHIÊN ( Thì là hay cốm xanh)
 Deep-fried fish paste with fennel or green rice
85.000
CHẢ CÁ THÁC LÁC HẤP CẢI XANH
 Steamed fish paste with mustard leaves
89.000
XÚC XÍCH NGA NƯỚNG Grilled  Russian sausages 89.000
CUA LỘT CHIÊN GIÒN / RANG MUỐI HỒNG KONG
 Deep-fried baby crab / Or with Hong Kong sauce
Thời giá
KHÔ MỰC NƯỚNG Grilled dried squid 95.000
KHÔ MỰC CHIÊN NƯỚC MẮM / CHÁY TIÊU XANH
Fried dried squid with fish sauce / Or with green pepper
99.000
TÔM KHÔ CỦ KIỆU + HỘT VỊT BẮC THẢO
Pickle Scallion head salad with dried shrimp & preserved duck egg
79.000
CƠM CHÁY KHO QUẸT Crispy rice with concentrated fish sauce 55.000
CÁ VIÊN CHIÊN Deep-fried fish ball    42.000
KHOAI TÂY / KHOAI MÔN / CỦ BÁN CHIÊN GIÒN
French fries / Deep-fried taro / Deep –fried manioc
47.000
CỦ BÁN NẤU / BÁNH CAY CỦ BÁN
Steamed manioc  / Or Deep-fried hot manioc cake          
 
47.000
     
MÓN GỎI - Vietnamese Salad Dishes

GỎI CÙ ĐẤT Cu Dat’s special salad 89.000
GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT / HẢI SẢN
Coconut sprout salad with pork & prawn / Or with seafood
85.000
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT / HẢI SẢN
Lotus sprout salad with pork & prawn / Or with seafood
85.000
GỎI NGÓ LỤC BÌNH TÔM THỊT / HẢI SẢN
Water hyacinth salad with pork & prawn / Or with seafood
85.000
GỎI MỰC THÁI Thai’s squid salad 89.000
GỎI CẢI MẦM THỊT BÒ / HẢI SẢN
Baby mustard leave salad with beef / Or with seafood
85.000
GỎI CẢI MẦM CÁ MÒI
Baby mustard leave salad with tuna sauce
82.000
 GỎI BÒ TƠ SALAD XOONG / RAU MUỐNG/ RAU CÀNG CUA 85.000
Beef salad with water press / With bindweed /Wild vegetable  
GỎI BÒ TƠ WASABI Beef salad with Wasabi 89.000
GỎI BÒ TƠ ĐU ĐỦ VÀ XOÀI Beef salad with papaya &mango 89.000
GỎI XOÀI KHÔ SẶC Green mango salad with dried river fish 82.000
GỎI KHÔ CÁ LÓC + XOÀI/ RAU MUỐNG/ RAU CÀNG CUA
One-dried snake-head fish salad with green mango /Wild vegetable
85.000