CÁC MÓN MÌ - CƠM - CHÁO - LẨU

1254
CÁC MÓN MÌ - Noodle Dishes

MÌ XÀO HẢI SẢN
Seafood fried noodle

 
82.000
MÌ XÀO THẬP CẨM / XÀO GIÒN
Special mixed fried noodle / Or crispy fried noodle

 
82.000
MIẾN XÀO CUA
Crab meat fried cassava vermicelli

 
92.000
MIẾN XÀO LƯƠN 
Fried cassava vermicelli  with eel

 
125.000
BÚN GẠO XÀO SINGAPORE
Singapore fried rice-noodle

 
85.000
HỦ TIẾU XÀO BÒ / XÀO HẢI SẢN 
Stir-fried rice noodle with beef / seafood

 
85.000
HỦ TIẾU TÀU XÌ BÒ / TÀU XÌ CÁ / TÀU XÌ MỰC
Stir-fried rice noodle with black soya sauce & beef/ Fish / Squid

 
85.000
HỦ TIẾU XÀO BÒ HỒNG KONG
Stir-fried rice noodle with beef in HK style

 
85.000
HỦ TIẾU TÀU XÌ TÔM
Stir-fried rice noodle with black soya sauce with prawn
 
89.000
CÁC MÓN CƠM Rice Dishes

CƠM TRẮNG
Steamed rice

 
20.000
CƠM CHIÊN CÙ ĐẤT
Cu Dat’s fried rice

 
72.000
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
Yong Chow fried rice

 
72.000
CƠM CHIÊN HẢI SẢN 
Seafood fried rice

 
72.000
CƠM CHIÊN HẢI SẢN MẮM RUỐC / HẢI SẢN ỚT XANH
Seafood fried rice with shrimp paste / With green chilli

 
72.000
CƠM CHIÊN TỎI
Fried rice with garlic

 
49.000
CƠM CHIÊN CÁ MẶN Dried fish fried rice
 
72.000
CÁC MÓN CHÁO – LẨU Congee - Hotpot Dishes

CHÁO NGHÊU 
Clam congee

 
72.000
CHÁO TÔM / CHÁO MỰC
Prawn congee / Or squid congee

 
82.000
CHÁO HẢI SẢN
Seafood congee

 
85.000
CHÁO BÒ BẰM
Minced beef congee

 
79.000
LẨU THÁI CÙ ĐẤT
Cu Dat’s Thai steamboat

 
205.000
LẨU NẤM CÙ ĐẤT
Cu Dat’s assorted mushroom steamboat

 
205.000
LẨU HẢI SẢN
Seafood steamboat

 
205.000
LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU RIÊU/ NẤU NGÓT 
Red fish steamboat

 
175.000
LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
Silver Clown knifefish steamboat with bitter melon

 
185.000
LẨU CUA RÀO NẤU BẦU + BÁNH ĐA CUA
River crab flavor steamboat with seafood

 
99.000
LẨU CUA RÀO HẢI SẢN + BÁNH ĐA CUA
River crab flavor steamboat with seafood

LẨU MẮM HẢI SẢN + BÚN TƯƠI
Fish paste flavor steamboat with seafood

CÁC LOẠI TÔM NẤU LẨU ( chua cay, Thái )
 Selected prawn or lobster steamboat

CÁC LOẠI CÁ NẤU LẨU CẢI CHUA + KHOAI SỌ
 River crab flavor steamboat with seafood
 
250.000
 
250.000
 
    Thời giá
 
     Thời giá