CÁC MÓN LƯƠN - CÁ - ẾCH CỦ CHI

155,000
2069
LƯƠN CỦ CHI Củ Chi Eel

LƯƠN NƯỚNG SẢ ỚT/ MỠ HÀNH/ TIÊU XANH
Grilled with lemongrass sauce / onion sauce / green pepper sauce
115.000
LƯƠN NƯỚNG CỦ CHI/ CHIÊN GIÒN CỦ CHI  
Deep-fried eel serve with countryside leaves in Cu Chi’s style
115.000
LƯƠN BẰM LÁ LỐT + BÁNH ĐA Fried mince of eel with piper lolot 115.000
LƯƠN XÀO LĂN + BÁNH MÌ / HẤP MƯỚP HƯƠNG                       
Stir-fried eel with coconut milk /Or steamed with fiber melon
125.000
LƯƠN NẤU MẺ / NẤU HÈM Stewed eel with rice yeast / Brewer grain 145.000
 CHÁO LƯƠN MÔN CỦ CHI ( Nhỏ hay lớn)  Eel congee with taro      
 
 165.000
275.000
ẾCH CỦ CHI Củ Chi Frog

 ẾCH NƯỚNG MỌI / NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG TIÊU XANH    
Grilled frogs / Or grilled with chilli sauce/ Or with green pepper sauce
75.000
 ẾCH nưỚng cỦ chi / chiên GIÒN cỦ chi
Deep-fried frogs with countryside leaves in Cu Chi’s  style
79.000
 ẾCH XÀO LĂN / ẾCH SAPO + BÁNH MÌ
Stir-fried frogs with coconut milk
95.000
 ẾCH HẤP BẦU / HẤP MƯỚP HƯƠNG/ HẤP NƯỚC MẮM
Steamed frog with gourd / Or with fiber melon
95.000
 ẾCH NẤU MẺ / NẤU HÈM / NẤU LÁ GIANG/ NẤU CÀ ĐẬU
Frogs steamboat with rice yeast / Or with sour leaves/ Or with large round egg plat
 
139.000
CÁ CHẠCH ĐỒNG CỦ CHI – Củ Chi Eel Fish

 CÁ CHẠCH ĐỒNG NƯỚNG / CHIÊN GIÒN + MẮM ME                      
Grilled river eel fish / Or Deep-fried
79.000
 CÁ CHẠCH ĐỒNG KHO NGHỆ + CƠM CHÁY
Braised river eel fish with crispy rice
 
95.000
MÓN THEO MÙA CỦ CHI –
Seasoning Dishes


TÉP + CÁ ĐỒNG QUÊ UM + BÁNH TRÁNG                                            
Steamed  river shrimp and tiny river fish with rice paper
95.000
TÉP RANG XÚC BÁNH ĐA Stir-fried  river shrimp with crispy cake 89.000
TÉP + CÁ ĐỒNG QUÊ KHO TIÊU + CƠM CHÁY                                    
Braised  river shrimp and tiny river fish crispy rice
95.000
CÁ RÔ BÍ CHIÊN GIÒN – MẮM ME
Deep-fried baby anabas serve with tamarind sauce
75.000
CÁ RÔ BÍ KHO TIÊU + CƠM CHÁY                                                           
Braised baby anabas with peper & chilli serve with crispy rice
95.000
BÙ TỌT HAY CÓC CHIÊN NƯỚC MẮM / CHÁY TIÊU XANH
Stir-fried baby frogs with fish sauce / Or with green pepper
115.000
BÙ TỌT HAY CÓC KHO SẢ ỚT  + CƠM CHÁY
Braised baby frogs with  lemongrass sauce & crispy rice
135.000
BÙ TỌT HAY CÓC NẤU CHÁO Wild baby frogs congee 155.000
DẾ DỪA CHIÊN NƯỚC MẮM/BƠ
Stir-fried cricket with fish sauce/ with butter
72.000
VE SẦU CHIÊN NƯỚC MẮM/ CHIÊN BƠ
Stir-fried balm-cricket with fish sauce/ Or with butter
Thời giá
CHIM LÁ RỤNG RÔ TY / CHIÊN NƯỚC MẮM/ CHÁY TIÊU XANH
Sauteed tiny birds with coconut juice/ Or stir-fried with fish sauce
95.000
CHIM LÁ CHIÊN GIÒN
Deep-fried tiny birds
 
95.000