CÁC MÓN CÁ

9852

CÁ LÓC – CÁ ĐIÊU HỒNG - CÁ TAI TƯỢNG
Snake-Head Fish / Red Fish/ Gourami


CÁ LÓC NƯỚNG TRUI / CHIÊN GIÒN + BÁNH TRÁNG
Grilled snaked-head fish
145.000
CÁ LÓC HẤP NƯỚC MẮM NHĨ / HẤP BẦU
Steamed snacked-head fish with fish sauce/ Or gourd
145.000
CÁ LÓC QUAY QUAY ME
Deep-fried snaked-head fish with tamarind sauce
145.000
CÁ LÓC NẤU CHÁO - RAU ĐẮNG
Snaked-head fish congee serve with bitter vegetable
155.000
CÁ ĐIÊU HỒNG NƯỚNG (Tiêu xanh, giấy bạc, muối ớt)
Grilled red fish in jar / Or grill with chilli sauce
139.000
CÁ ĐIÊU HỒNG SỐT CHUA NGỌT
Deep-Fried red fish with sweet & sour sauce
139.000
CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HỒNG KÔNG /HẤP XÌ DẦU
Steamed red fish in Hong Kong style / Or with black soya sauce
155.000
CÁ ĐIÊU HỒNG HỒNG XÍU
Stewed with roasted pork
155.000
CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ + BÁNH TRÁNG
Deeped-fried giant gourami fish serve with rice paper
165.000
CÁ TAI TƯỢNG CHƯNG TƯƠNG
Steamed gian gourami fish with soya bean paste
165.000
 
CÁ KÈO – Goby fish

 
CÁ KÈO CHIÊN GIÒN + MẮM ME Deep –fried goby fish 72.000
CÁ KÈO NƯỚNG  (Than hồng hay muối ớt)
Grilled  goby fish with selected sauces
72.000
LẨU CÁ KÈO LÁ GIANG Goby fish steamboat with sour leaves 145.000
     
 
CÁ CHÉP GIÒN – CÁ LĂNG – CÁ CHÌNH 02 MÓN
Crispy Carp - Hemibarus - Eel Fish


                                                                                    Thời giá

CÁ CHÉP GIÒN NƯỚNG (Than hồng, muối ớt) Grilled crispy carp with selected sauces
CÁ CHÉP GIÒN LÚC LẮC  Stir-fried diced crispy carp with  vegetable
CÁ CHÉP GIÒN OM DƯA Stewed crispy carp with sour cabbages
CÁ CHÉP GIÒN HẤP HỒNG KONG / CHƯNG TƯƠNG
Steamed in HK style/ black soya bean
CÁ CHÉP GIÒN NẤU RIÊU   Crispy carp steamboat
CÁ LĂNG NƯỚNG ( Than hồng, muối ớt, dân dã) Grilled with selected sauce
CHẢ CÁ LÃ VỌNG Deep-fried La Vong fish cake
CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA/ NẤU RIÊU / NẤU THÁI
Stewed with bamboo shoot/ Or with fennel / Or in Thai style
CÁ CHÌNH NƯỚNG NGHỆ / MUỐI ỚT Grilled with selected sauce
CÁ CHÌNH NẤU MĂNG / NẤU MẺ Stewed  with sour bamboo shoot/ Or with rice yeast
CÁ CHÌNH HẦM SẢ / TIỀM ĐẠI BỔ Stewed  with lemongrass / Chinese herbs
 
CÁ MÚ ĐEN - CÁ TẦM - CÁ CHIM TRẮNG 02 MÓN
Black Grouper -Sturgeon - Silver Manderinfish


Theo Thời Giá

CÁ MÚ SỐNG – MÙ TẠC / LÀM GỎI Grouper sashimi / Or Group salad
NƯỚNG THAN HỒNG/ MUỐI ỚT / DÂN DÃ Grilled with selected sauce
HẤP HỒNG KÔNG / XÌ DẦU / CHƯNG TƯƠNG / HỒNG XÍU
Steamed in Hong Kong style / Or with soya sauce / Or with soya bean jam
NẤU MĂNG CHUA Stewed grouper with sour bamboo shoot
CÁ CHIM CHIÊN SỐT CHUA NGỌT / CHIÊN SẢ ỚT
Deep-fried with sweet & sour sauce / with lemongrass & chilli sauce
 
CÁ BỚP - CÁ HÔ BABY 03 MÓN
Cobia fish - Baby Carp

 
Theo Thời Giá
 
CÁ HÔ ĂN SỐNG MÙ TẠC / LÀM GỎI  Sashimi with wasabi / Or Salad
NƯỚNG THAN HỒNG/ MUỐI ỚT /DÂN Dà Grilled with selected sauce
HẤP HỒNG KÔNG / HẤP XÌ DẦU/ CHƯNG TƯƠNG / HỒNG XÍU
 Steamed in Hong Kong style / With soya sauce / With soya bean paste
CHIÊN TIÊU / CHIÊN NƯỚC MẮM Fried with green pepper / With fish sauce
NẤU MĂNG CHUA / NẤU RIÊU / LẨU THÁI /NẤU CHÁO
Stewed with bamboo shoot / With fennel / Or Thai’s steamboat/ Porridge
   
CÁ ĐUỐI 02 MÓN – Skate
Theo Thời Giá


CÁ ĐUỐI NƯỚNG (Than hồng, muối ớt, dân dã) Grilled  with selected sauce
 HẤP HỒNG KÔNG/ HẤP MỠ HÀNH + BÁNH TRÁNG                                          
Steamed in Hong Kong style/ Steamed  with onion sauce serve with rice paper
XÀO LĂN/ XÀO CÀ RY / NẤU MĂNG CHUA /  NẤU MẺ                                         
Stir-fried with coconut milk / With curry sauce / Stewed with bamboo shoot / Rice yeast
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Hotline 08.3511 9588 - 0909 020 612 (ms Vi)